Gıda Hijyeninin Önemi

Kübra RIFATOĞLU | 16.12.2019

GIDA HİJYENİN ÖNEMİ

Gıdalar insanlar tarafından tüketilen önemli bir besin kaynağı olup insan sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. İnsanların tükettiği gıdalar da hiçbir zararlı etmen veya bulaşma söz konusu olmamalıdır. Kısacası gıda maddelerinin insan tüketimine güvenilir ve kaliteli bir biçimde sunulması gerekmektedir. Ancak ham maddelerin elde edildikleri çevre koşulları ya da ham maddenin işlenip yeni bir üründe dönüştürülmesi sırasında oluşan hatalar ya da personel ekipman araç gereçten gerçekleşen bulaşmalar gıdaların kalitesini olumsuz etkilemekte olup insan sağlını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda gıdanın güvenilir olması söz konusu değildir. Gıdaların güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli hizmetlerin en önemlisi ve ilk sırada yer alan hijyen gelmektedir. Çünkü insan yaşamı boyunca gıdayı tüketmekte ve bunların içermiş olduğu sağlığa zararlı etmenleri vücuda almaktadır. Böylece gıda kökenli hastalıklar ve zehirlenmeler söz konusu olup ayrıca gıda bozulmaları gerçekleşmektedir. Bu yüzden gıda hijyeni önemli bir konu olmaktadır.

Gıda hijyeni gıdanın insan sağlığı açısından hiçbir zararlı etmenleri içerememesidir. Yani gıdanın güvenilir temiz kaliteli olma halidir. Bu zararlı etmen ve maddelerin önüne geçilebilmesi için gıda sanitasyonuna gerek vardır. Gıda sanitasyonu ise: gıdaların hijyenik güvenilir sağlıklı ve kaliteli olması için alınan önlemleri ifade etmektedir. Gıda hijyenin önemine bakılırsa gıdaların sağlıklı ve güvenilir olması gıdaları her türlü bulaşma ve zararlı etmenlerden korumak gıda hijyenin ilk amacıdır.

Gıda hijyeni uygulamalarında ham maddeden başlayıp tüketim aşamasına kadar devam edilmelidir. Uygulama ürünleri koruyacak, ürünlerin dayanıklılığını arttıracak, bozulmaları önleyecek, kalitesini ve verimi arttıracak ve en önemlisi insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde olmalıdır. Uygulamada ham madde, üretim, depolama, işleme, taşınma, muhafaza ve tüketiciye sunulmasına kadar geçen süreçte devam etmesi
gerekmektedir. Aksi taktirde gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda kaynaklı zehirlenmeler artacaktır. Ayrıca gıdalarda bozulma oranı da artarak gıda kayıplarına neden olmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için gıda hijyenin önemi büyüktür.

Ayrıca gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte gıdalar için kullanılan kimyasallar insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yine hayvan sağlığında kullanılan antibiyotikler tarım da kullanılan tarımsal ilaçlar, gıda katkı maddeleri, ağır metaller, hormonlar yine sağlığı etkilemektedir. Gıda hijyeni bunları da konu alıp ham maddenin güvenilir bir şekilde işlenip sağlıklı ve kaliteli ürüne dönüşünceye kadar geçen süreçte önemli bir husustur.

https://www.foodelphi.com/tag/gida-hijyeninin-onemi/

İZÜ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYONU DERS NOTU
PROF: DR BÜLENT NAZLI