Geleneksel Gıda Mı Yoksa Endüstriyel Gıda Mı?

Levent YERGÖK | 20.06.2018

   Geleneksel Gıda Mı Yoksa Endüstriyel Gıda Mı?


   Beslenme insan hayatının en önemli faaliyetlerinden biridir. Yaşamını sürdürebilmesi için insanın beslenmesi gereklidir. İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar beslenmesinde tüketmek için çok farklı yöntemler kullanarak geleneksel gıdalar dediğimiz besin gurubu üretmişlerdir. Bu geleneksel gıdalar bölgeden bölgeye farklılık da gösterir benzerlik de. 

   Sanayi Devrimi’nden sonra endüstriyel gıdalar hayatımıza girmeye başlamıştır. Zaten olması gereken de budur. Çünkü insan nüfusu hızla artmakta ve gıdaya olan talep her geçen gün artarak büyümektedir. Ama bu durum geleneksel gıdalardan vazgeçmemiz anlamına gelmez. Günümüzde insan beslenmesinde her iki gruptan da faydalanılmaktadır.

   Geleneksel gıdaları över iken endüstriyel gıdayı öcü göstermek doğru bir yaklaşım değildir. Neticede endüstriyel gıdaların üretim aşamasından satış aşamasına kadar her kademede işinin uzmanı Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi gibi meslek dallarının mensubu insanların kontrolleri altında işlem yapılmaktadır. Tüketici olarak yapmamız gereken satın alacağımız ürünün ilgili makamlarca verilmiş üretim izin belgesinin olup olmadığına bakmaktır. Kaldı ki ilgili makamlarca üretimi yapan işletme de satışı yapan işletme de sürekli denetlenmektedir.

   Kültürümüzü, tarihimizi, coğrafyamızı yansıtan geleneksel gıdalardan da vazgeçemeyiz. Geleneksel gıda üretimi yapan küçük işletmeler mutlaka desteklenmeli ve endüstriyel üretime kaydırılmadan geleneksel gıda üretiminin devamı sağlanmalıdır.

Gıda Bilgi Store yayında! 👇🏻

http://store.gidabilgi.com