Algler ve Yosunlar İçin Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi (PEF)

30.03.2020

Algler ve Yosunlar İçin Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi (PEF) 

Pulsemaster ile alg ve yosunlarının toplanma, ekstraksiyon ve arındırma verimliliğinin arırılması

Pulsemaster’ın Vurgulu Elektrik Alanı (PEF) işlemi,lipitler gibi bileşenlerin seçici hücre ekstraksiyonuna, PEF kaynaklı stres reaksiyonları ile hücre proliferasyonuna ve mikro alg kültürlerinde protozoa gibi kirleticilerin kontrolüne izin verir. Algler, nutrasötiklerin ve pigmentler, vitaminler ve proteinler gibi değerli bileşenlerin önemli bir kaynağıdır. Mikro alglerin PEF işlemi, değerli bileşenlerin seçici olarak toplanmasını ve ekstraksiyonu sağlar. Bu alg ürünleri yem, gıda ve enerji uygulamalarında kullanılır.

Yosunlardan değerli malzemeleri toplanması ve ekstraksiyonu.

Yosunlar büyük deniz makro alglerinin farklı bir grubudur. Yosunlar, insan tüketiminde, balık yeminde bir protein kaynağı olarak, farmasötikler, fıkolloidler ve diğer biyokimyasallar kaynağı olarak veya biyoyakıt üretimi için bir karbon kaynağı olarak kullanılabilir. Değerli yosun özleri, gıda, besin takviyeleri ve gübrelerde kullanılan agar, karagenan ve aljinat içerir. PEF işlemi ayrıca kelp kültürlerinde protozoa gibi kirleticilerin kontrol edilmesine, kelp ve diğer yosunların mikroskobik aşamalarının korunmasına yardımcı olabilir.

Yüklenme Tepkisi

Çok hafif bir Pulsemaster PEF işlemi biyolojik dokularda fotokimyasalların (ikincil metabolitler) oluşumuna neden olabilir. 0,1-0,5 kV/cm alan gücü ve 0,1-1,0 kJ/kg enerji iletimi bu etkiyi yaratmaya yeterlidir. Sonuç olarak alg ve yosun gibi bitki materyallerindeki fotokimyasalların konsantrasyonu artar.Kaynak:

https://www.worldfoodinnovations.com/innovation/pulsed-electric-field-technology-for-algae-and-seaweeds