Organik, Biyolojik ve Ekolojik Tarım Arasında Fark Var mı?

08.04.2018

   Organik, Biyolojik ve Ekolojik Tarım Arasında Fark Var mı?
 
   Organik tarım farklı dillerdeki kullanım biçimleri nedeniyle ekolojik ya da biyolojik tarım olarak da adlandırılabiliyor. Örneğin, İngiltere’de organik (organic), Almanya’da ekolojik ve biyolojik (ökologish), Fransa’da biyolojik (biologique) kelimeleri kullanılıyor. Bunlar genel olarak birbirleriyle eşanlamlı olarak kabul ediliyor. Ancak ekolojik tarım ekoloji kelimesinin içerdiği geniş anlam itibariyle bazı otoritelere göre biyolojik çeşitlilik, sosyoekonomik boyut, yenilenebilir enerji kullanımı gibi daha geniş
bir amaçlar bütününü de ifade ediyor.